Asbesthoudende materialen


Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, verhandelen of hergebruiken. Losse asbestvezels die ingeademd worden brengen een aanzienlijk gezondheidsrisico met zich mee.

Al onze dakwerkers die met asbest in contact komen zijn hierdoor verplicht om een opleiding te volgen over de behandeling van asbest.
Het is belangrijk dat zij asbesthoudende materialen in al hun vormen kunnen herkennen en weten waar de asbest verwerkt zit alvorens renovatie- of sloopwerkzaamheden uit te voeren.
Dat is trouwens altijd de eerste stap alvorens tot asbestsanering of asbestverwijdering over te gaan.

ASBESTHOUDENDE MATERIALEN